Ocena zasobów oraz weryfikacja granic obszaru ochronnego GZWP nr 133 Młotkowo za pomocą numerycznego modelu przepływu wód podziemnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena zasobów oraz weryfikacja granic obszaru ochronnego GZWP nr 133 Młotkowo za pomocą numerycznego modelu przepływu wód podziemnych

Abstrakt

Model Głównego Zbiornika Wód Podziemnych powstał w celu dokonania oceny dostępnych zasobów wód oraz zweryfikowania granic strefy ochronnej. GZWP Młotkowo jest położony w południowej części Pojezierza Krajeńskiego. Ze względu na konieczność weryfikacji granic zbiornika wyznaczonych przez Kleczkowskiego i in. (1990) do badań modelowych przyjęto obszar cztery razy większy niż rozmiar GZWP. W celu osiągnięcia najbardziej wiarygodnych rezultatów dokonano weryfikacji wartości wspołczynnika filtracji poszczególnych warstw modelu oraz osadów dennych w ciekach powierzchniowych, a także wskaźnika infiltracji efektywnej. Wyniki obliczeń potwierdziły, że zbiornik wód podziemnych jest większy niż zakładano i moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 8,58 m3/h/km2. Strefa zasilania zbiornika znajduje się w obrębie jego granic, więc strefa ochronna będzie pokrywać się z obszarem GZWP 133.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Geologiczny nr 63, strony 732 - 737,
ISSN: 0033-2151
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gumuła-Kawęcka A., Jaworska-Szulc B.: Ocena zasobów oraz weryfikacja granic obszaru ochronnego GZWP nr 133 Młotkowo za pomocą numerycznego modelu przepływu wód podziemnych// Przegląd Geologiczny. -Vol. 63., nr. 10/1 (2015), s.732-737
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi