Ocena zużycia energii i emisji do środowiska szkodliwych związków chemicznych w procesie wytwarzania opakowań do spożywczych napojów gazowanych i niegazowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena zużycia energii i emisji do środowiska szkodliwych związków chemicznych w procesie wytwarzania opakowań do spożywczych napojów gazowanych i niegazowanych

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono ocenę zużycia energii i emisji szkodliwych substancji związków chemicznych do środowiska w procesie wytwarzania pojemników przeznaczonych do przechowywania spożywczych napojów gazowanych i niegazowanych. W ocenie brano pod uwagę puszki aluminiowe, butelki szklane i butelki PET. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najmniejszym zużyciem energii w procesie wytwarzania cechują się butelki PET, natomiast najmniej korzystnie wypadły puszki aluminiowe. Ocena wpływu emisji szkodliwych substancji nie jest już tak jednoznaczna, z uwagi na różne związki chemiczne emitowane podczas procesu wytwarzania poszczególnych opakowań. Można jednak wysunąć wniosek, że dla najczęściej porównywanych w literaturze związków (dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu) butelka PET jest najbardziej ekologiczną. Ocenę przedstawiono na podstawie zabranych danych literaturowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OPAKOWANIE strony 50 - 58,
ISSN: 0030-3348
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wawrzyniak P., Karaszewski W.: Ocena zużycia energii i emisji do środowiska szkodliwych związków chemicznych w procesie wytwarzania opakowań do spożywczych napojów gazowanych i niegazowanych// OPAKOWANIE. -., nr. 4 (2013), s.50-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi