OCENA ZUŻYCIA ŚCIERNEGO STOPU Ti13Nb13Zr IMPLANTOWANEGO JONAMI AZOTU PRZEZNACZONEGO NA ELEMENTY TRĄCE W ENDOPROTEZACH ORTOPEDYCZNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OCENA ZUŻYCIA ŚCIERNEGO STOPU Ti13Nb13Zr IMPLANTOWANEGO JONAMI AZOTU PRZEZNACZONEGO NA ELEMENTY TRĄCE W ENDOPROTEZACH ORTOPEDYCZNYCH

Abstrakt

Z uwagi na potrzeby społeczne, a zwłaszcza rosnące zapotrzebowanie na endoprotezy stawów biodrowego i kolanowego oraz uwzględniając fakt, że procesy tribologiczne odgrywają wiodącą rolę w procesie utraty stabilności endoprotez ortopedycznych i decydują o ich trwałości, uznano za celowe przeprowadzenie oceny wpływu implantacji jonowej na zużycie ścierne biostopu Ti13Nb13Zr. Do badań wykorzystano pary trące: nieimplantowany stop Ti13Nb13Zr/PE-UHMW oraz implantowany jonami N+ stop Ti13Nb13Zr/PE-UHMW. Autorzy zastosowali implantację jonów N+ do stopu Ti13Nb13Zr w celu poprawy jego własności tribologicznych. Testy tribologiczne badanej pary trącej przeprowadzono z wykorzystaniem tribometru PT-3. W artykule przedstawiono wyniki badań chropowatości i falistości powierzchni badanych biomateriałów oraz ich obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego (LM). Określono również wpływ implantacji jonowej badanego stopu Ti na intensywność jego zużycia pod kątem jego praktycznego zastosowania na pary trące w endoprotezie stawu biodrowego. Analiza wyników wskazała, że przy zadanych parametrach procesu implantacji jonowej implantowane próbki zużywają się znacznie wolniej niż próbki nieimplantowane.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA strony 175 - 186,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zasińska K., Piątkowska A.: OCENA ZUŻYCIA ŚCIERNEGO STOPU Ti13Nb13Zr IMPLANTOWANEGO JONAMI AZOTU PRZEZNACZONEGO NA ELEMENTY TRĄCE W ENDOPROTEZACH ORTOPEDYCZNYCH// TRIBOLOGIA. -., nr. 6 (2015), s.175-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi