Oceny ilościowe wód opadowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oceny ilościowe wód opadowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono problemy związane z dokonywaniem ocen ilości wód deszczowych na potrzeby wymiarowania kanalizacji deszczowej, odwodnień oraz obiektów gromadzenia i zagospodarowywania wód opadowych. Dokonano analizy czynników wpływających na wysoki stopień umowności uzyskiwanych wyników obliczeń oraz omówiono wybrane konsekwencje braku precyzyjnie określonych zasad obliczania ilości wód opadowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Oceny ilościowe wód opadowych// Wodociągi - Kanalizacja.. -., nr. nr 4(74) (2010), s.40-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi