Oceny środowiskowe w lokalizacji węzłów integracyjnych : przykład węzła integracyjnego "Czerwony Most" w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oceny środowiskowe w lokalizacji węzłów integracyjnych : przykład węzła integracyjnego "Czerwony Most" w Gdańsku

Abstrakt

Artykuł prezentuje system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) jako narzędzie przewidywania, oceny i łagodzenia skutków środowiskowych, wynikających z realizacji i funkcjonowania wielkich inwestycji infrastrukturalnych, jakimi są węzły zintegrowane oraz dworce kolejowe, zwłaszcza gdy są one lokowane na obszarach o dużych wartościach historycznych i estetycznych. Procedura OOŚ jest pokazana nie tylko jako formalny wymóg niezbędny do uzyskania pozwoleń na budowę, ale jako narzędzie prewencyjne, wspomagające system planowania przestrzennego w realizacji zrównoważonego rozwoju, zapisanego w Konstytucji RP, na tle analizy niedostatków funkcjonowania systemu OOŚ w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zazwyczaj pomijane w polskiej praktyce aspekty krajobrazowe, które uznano za wiodące w procedurze OOŚ. Posłużono się przypadkiem Węzła Zintegrowanego "Czerwony Most", planowanego u podnóża objętych ochroną konserwatorską fortyfikacji nowożytnych opływu Motławy w Gdańsku. Ukazano, dlaczego jednym z podstawowych warunków, decydujących o znaczeniu późniejszych wpływów środowiskowych, jest wybór właściwej, najmniej konfliktogennej lokalizacji inwestycji, zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć mogących wywoływać zagospodarowanie wtórne i wynikające z niego kolejne skutki środowiskowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dworzec kolejowy w strukturze miasta
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Oceny środowiskowe w lokalizacji węzłów integracyjnych : przykład węzła integracyjnego "Czerwony Most" w Gdańsku// Dworzec kolejowy w strukturze miasta/ ed. pod red. Daniela Załuskiego. Warszawa: Urbanista, 2006,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi