Oceny strategiczne elementem systemu łagodzenia w odniesieniu do krajobrazowych skutków komunikacji drogowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oceny strategiczne elementem systemu łagodzenia w odniesieniu do krajobrazowych skutków komunikacji drogowej

Abstrakt

Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jako jednego z elementów systemu łagodzenia negatywnych skutków rozwoju. Za wiodący aspekt wzmocnienia systemu SOOŚ/OOŚ uznano problem łagodzenia skutków środowiskowych, a najważniejszą w tym rolę przypisano krajobrazowi, określonemu jako nośnik informacji o skutkach w poszczególnych, współzależnych od siebie elementach środowiska i za wyznacznik skuteczności procedury. Uznanie krajobrazu za aspekt wiodący wpisuje się w przesłanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, określającej krajobraz jako wspólne bogactwo, kluczowy element dobrobytu, tożsamości europejskiej i jakości życia. Na tym tle ukazano hierarchię łagodzenia skutków (unikanie, ograniczanie, naprawa, poszerzone o kompensowanie strat, podnoszenie jakości środowiska, monitoring). Szczegółowe możliwości opisano na przykładzie komunikacji drogowej, uważanej za jedno z podstawowych zagrożeń środowiska i krajobrazu. Wykazano, że jedynie podejście kompleksowe, obejmujące wszystkie elementy systemu łagodzenia, jest skuteczne, a działania wyrywkowe nie przynoszą rezultatów. SOOŚ uznano za najważniejszy element systemu łagodzenia skutków, od którego trzeba rozpoczynać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu, gdyż jedynie przy jego pomocy można badać i łagodzić skutki skumulowane, złożone, narastające.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Oceny strategiczne elementem systemu łagodzenia w odniesieniu do krajobrazowych skutków komunikacji drogowej // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi