Ochrona katodowa nóg platformy ''Baltic Beta''. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ochrona katodowa nóg platformy ''Baltic Beta''.

Abstrakt

Konstrukcje morskie wymagają skutecznej i niezawodnej ochrony przeciwkorozyjnej, bez której degradacja materiału doprowadzić może do awarii, a nawet katastrof. Obecnie stosuje się łącznie zabezpieczenia powłokowe oraz ochronę katodową. Ochrona katodowa konstrukcji morskich jest problemem złożonym. Nie istnieją uniwersalne rozwiązania systemów ochronnych. Każda konstrukcja wymaga indywidualnego opracowania koncepcji realizacji ochrony oraz indywidualnego projektu technicznego. Wymaga to od projektantów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także doświadczenia praktycznego. W pracy przedstawiono opracowanie ochrony katodowej nóg platformy wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego pracującej na Morzu Bałtyckim. Opisano badania przedprojektowe, koncepcję realizacji ochrony, projekt techniczny, rozruch instalacji i badania skuteczności wdrożonego opracowania. Zagadnienia te poprzedzono omówieniem problematyki korozji i ochrony katodowej konstrukcji morskich. Do prawidłowego zaprojektowania ochrony katodowej konieczne jest rozpoznanie zagrożenia korozyjnego obiektu i określenie wielkości zapotrzebowania na prąd ochronny. Dlatego bardzo ważnym etapem są badania i pomiary przedprojektowe. W pracy opisano przeprowadzone badania profili potencjałowych nóg platformy, próbną polaryzację katodową, detekcję interferencji stałych i zmiennych pól elektrycznych. W badaniach wykorzystano metodę analizy czasowo-częstotliwościowej rejestrów potencjałów, którą opracowano na potrzeby oceny zagrożenia korozyjnego konstrukcji przemysłowych. Do ochrony katodowej nóg platformy "Baltic Beta" opracowano nowatorską koncepcję zastosowania układów anod galwanicznych umieszczonych na dnie morskim. Takie rozwiązanie nie było dotychczas w Polsce stosowane do ochrony katodowej konstrukcji dalekomorskich. Rozwiązanie techniczne instalacji przedstawione w niniejszej pracy dostosowano do specyfiki obiektu i technicznych możliwości wykonawczych na pełnym morzu. Zapewniono mobilność układu, gdyby zaistniała taka potrzeba (możliwość przeniesienia układów anodowych na inne miejsce). Badania skuteczności wdrożonego systemu ochrony katodowej potwierdziły efektywność opracowanego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Żakowski K.: Ochrona katodowa nóg platformy ''Baltic Beta''.. Gdańsk: Wydaw. PG, 2011.56 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi