Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie

Abstrakt

Cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych jest istnienie państw wielonarodowych. Ich funkcjonowanie rodzi wiele konfliktów natury ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej. Obserwuje się proces z jednej strony, dążenia do narzucenia swojej woli przez większość z drugiej zaś ochrony praw i maksymalizacją wpływu na proces polityczny przez grupy mniejszościowe. W ostatniej dekadzie aktywizacja grup mniejszościowych i ich dążenie do artykułowania swoich potrzeb jest zjawiskiem zauważalny tak na świecie, jak w krajach europejskich. Rodzi to nierzadko wiele problemów; powoduje proces ograniczania ich praw przez większość narodową. Istotnym jest stworzenie mechanizmów prawnych i instytucjonalnych zapewniających grupom mniejszościowym funkcjonowanie na równych zasadach we współczesnych społeczeństwach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Majewski R.: Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi