Ochrona usług masowej dystrybucji multimediów z wykorzystaniem metod fingercastingu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ochrona usług masowej dystrybucji multimediów z wykorzystaniem metod fingercastingu

Abstrakt

W rozdziale przedstawione zostały problemy ochrony usług masowej dystrybucji treści multimedialnych w sieciach komputerowych przed kopiowaniem i nielegalnym rozpowszechnianiem multimediów, z wykorzystaniem metod fingerprintingu, a w szczególności podgrupy tych metod - metod fingercastingu. W odróżnieniu od innych metod fingerprintingu, metody fingercastingu wykorzystują połączenia grupowe (ang. multicast), co prowadzi do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby sieciowe i obliczeniowe wymaganych do świadczenia usługi. W rozdziale zostały przedstawione wymagania stawiane metodom fingerprintingu, istniejące rozwiązania, metody osadzania fingerprintów w multimediach, pasywne i aktywne zagrożenia, z jakimi może się spotkać chroniona kopia danych oraz proces weryfikacji osadzonych fingerprintów. Przedstawione wyżej zagadnienia zostały zaprezentowane na przykładzie nowej wersji metody Hillcast, która należy do grupy metod łączonego fingerprintingu i deszyfracji (ang. Joint Fingerprinting and Decryption). W metodzie tej, dane są szyfrowane wspólnym kluczem kryptograficznym, a następnie są wysyłane do wszystkich użytkowników za pomocą transmisji typu multicast. Charakterystyczny dla metody jest specjalnie zaprojektowany zbiór indywidualnych kluczy kluczy deszyfrujących, które są różne dla każdego użytkownika i które są im dostarczane za pomocą transmisji typu unicast. Klucze deszyfrujące są skonstruowane w taki sposób, że podczas deszyfracji wprowadzane są zmiany w obrazie, które są niezauważalne dla ludzkiego oka oraz są unikatowe w skali wszystkich użytkowników. Wprowadzone w ten sposób zmiany stanowią fingerprinty poszczególnych odbiorców treści multimedialnej. Ulepszenie względem poprzedniej, oryginalnej metody Hillcast polega na szyfrowaniu i osadzaniu fingerprintów w wybranych współczynnikach dyskretnej transformaty kosinusowej obrazu, zamiast w wartościach pikseli obrazu. Dzięki temu metoda charakteryzuje się m.in. zwiększoną odpornością na ataki zmowy i kompresję stratną, a fingerprinty są równomiernie rozproszone na większej powierzchni obrazu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństw:. Szanse i zagrożenia strony 94 - 124
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Czaplewski B., Rykaczewski R.: Ochrona usług masowej dystrybucji multimediów z wykorzystaniem metod fingercastingu// Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństw:. Szanse i zagrożenia/ ed. red. nauk. A. R> Pach, Z. Rau, M. Wągrowski Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA, 2013, s.94-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi