OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE POZAPŁACOWYCH CZYNNIKÓW MOTYWACJI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE POZAPŁACOWYCH CZYNNIKÓW MOTYWACJI

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań dotyczących pozapłacowych elementów motywowania pracowników. Zaprezentowane wyniki pokazują oczekiwania w zakresie pozafinansowych aspektów wynagrodzenia dwóch grup osób podejmujących pracę – osób posiadających doświadczenie na rynku pracy oraz ludzi młodych, którzy rozpoczynają dopiero karierę zawodową. W ramach publikacji, dokonano analizy badań zarówno krajowych jak i zagranicznych z lat 2011‐2016. Wnioski płynące z ich przeglądu stanowią ciekawe pole do strategicznych decyzji o budowaniu efektywnego i motywującego systemu wynagrodzeń, ze szczególnym uwzględnieniem jego pozafinansowych aspektów. Ponadto, porównanie wymagań stawianych przez osoby młode oraz te posiadające doświadczenie w danej branży, pokazuje różnice w postrzeganiu różnych aspektów wynagrodzenia na określonym etapie rozwoju zawodowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dokonania naukowe młodych naukowców. - Tom I strony 326 - 342
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kasprzak P.: OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE POZAPŁACOWYCH CZYNNIKÓW MOTYWACJI// Dokonania naukowe młodych naukowców. - Tom I/ ed. Krzysztof Mudryk Kraków: Traicon S.C., 2016, s.326-342
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 127 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi