Oczyszczanie ścieków zawierających ciecz jonową osadem czynnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oczyszczanie ścieków zawierających ciecz jonową osadem czynnym

Abstrakt

Zbadano możliwość biologicznego oczyszczania ścieków syntetycznych zawierających tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy w laboratoryjnym bioreaktorze z osadem czynnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowoczesne technologie natleniania w ochronie środowiska. strony 70 - 75
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Chrzanowska M., Łuczak N.: Oczyszczanie ścieków zawierających ciecz jonową osadem czynnym// Nowoczesne technologie natleniania w ochronie środowiska./ Warszawa: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, 2006, s.70-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi