Oczyszczanie wód opadowych w systemach korzeniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oczyszczanie wód opadowych w systemach korzeniowych

Abstrakt

W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odprowadza ścieki bezpośrednio do odbiornika, bez jakiegokolwiek oczyszczania, stanowiąc dla wód powierzchniowych poważne zagrożenie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla płynących przez miasta małych cieków wodnych, dla których gwałtowne zrzuty z systemów kanalizacji deszczowej przekraczają możliwości hydrauliczne a wprowadzany ładunek zanieczyszczeń stanowi poważne źródło skażenia. W artkule omówiono możliwości zastosowania oczyszczalni hydrofitowych do oczyszczania ścieków deszczowych w postaci zrzutu z kanalalizacji deszczowej oraz w postaci spływów obszarowych. Przedstawiono wdrożenia zagraniczne, przede wszystkim brytyjskie, oraz omówiono systemy istniejące na terenie aglomeracji trójmiejskiej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E.: Oczyszczanie wód opadowych w systemach korzeniowych// Wodociągi i Kanalizacja.. -., nr. nr 4 (2010), s.54-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi