Od zrównoważonego rozwoju do dewzrostu - paradygmaty krytyczne wobec wzrostu i ich implikacje dla planowania przestrzennego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Od zrównoważonego rozwoju do dewzrostu - paradygmaty krytyczne wobec wzrostu i ich implikacje dla planowania przestrzennego

Abstrakt

Pomimo ponad trzech dekad wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju środowisko Ziemi ulega dalszej degradacji i destabilizacji. Sytuacja ta przekłada się na ożywienie antycypowanej już w latach 70. XX w. krytyki założeń leżących u podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju – spośród których kluczowe wydaje się założenie możliwości rozłączenia (decoupling) wzrostu gospodarczego i negatywnego oddziaływania na środowisko. W niniejszym artykule poddajemy pod krytyczną dyskusję wizję decouplingu, a następnie omawiamy trzy alternatywne wobec zrównoważonego rozwoju koncepcje „postwzrostowe” – dewzrost, ekonomię obwarzanka i gospodarkę stacjonarną – oraz wskazujemy na implikacje, jakie płyną z wdrażania postulatów dewzrostu dla teorii i praktyki planowania przestrzennego. Wydaje się, że planowanie przestrzenne powinno z jednej strony zaadaptować się do rysującej się na horyzoncie zmiany paradygmatów, a z drugiej wspierać transformację dewzrostową, co jest możliwe na różne sposoby także z wykorzystaniem już istniejących narzędzi planistycznych.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 9 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2022 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
SAMORZĄD TERYTORIALNY strony 80 - 97,
ISSN: 0867-4973
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Opis bibliograficzny:
Mironowicz I., Skrzypczyński R.: Od zrównoważonego rozwoju do dewzrostu - paradygmaty krytyczne wobec wzrostu i ich implikacje dla planowania przestrzennego// SAMORZĄD TERYTORIALNY -,iss. 7-8 (2022), s.80-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi