Oddziaływania środowiskowe wykopów głębokich w terenach zurbanizowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oddziaływania środowiskowe wykopów głębokich w terenach zurbanizowanych

Abstrakt

Analiza oddziaływań wykopu głębokiego na obiekty sąsiednie. Oddziaływania związane z odprężeniem i obciążeniem podłoża oraz oddziaływania związane z technologią. Kryteria oceny oddziaływań. Rodzaje przemieszczeń związane z realizacją wykopu głębokiego. Strefy oddziaływań. Analizy współpracy konstrukcja - podłoże. Przykłady realizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 27,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Horodecki G.: Oddziaływania środowiskowe wykopów głębokich w terenach zurbanizowanych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 27., nr. nr 3 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi