Oddziaływanie przepięć łączeniowych na izolację kabli polietylenowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oddziaływanie przepięć łączeniowych na izolację kabli polietylenowych

Abstrakt

Drzewienie elektryczne jest jedną z form degradacji izolacji w kablach elektroenergetycznych, szczególnie w końcowej fazie rozwoju, jako następstwo drzewienia wodnego. W związku z tym konieczne jest jego wykrywanie w celu poprawnej eksploatacji linii kablowych. Ważna jest przy tym znajomość mechanizmu powstawania i rozwoju w czasie wyładowań niezupełnych (wnz), która może wyznaczyć stan i tempo pogarszania izolacji. W pracy analizowano wnz poprzez śledzenie ciągu impulsów w czasie kolejnych narażeń układu modelowego izolacji igła - polietylen sieciowany - elektroda płaska udarem łączeniowym nałożonym na napięcie przemienne. W takiej sytuacji składowa udarowa większa od napięcia przemiennego powoduje zapłon wnz w izolacji i uaktywnia mechanizmy jego degradacji (np. przyrost gałęzi drzewka), które mogą działać w dłuższym okresie czasowym niż samo narażenie łączeniowe. Na podstawie badań określono wpływ biegunowości udaru na poziom i moment wystąpienia impulsów prądowych wnz oraz zależności pomiędzy poziomem wnz w poszczególnych fazach narażenia udarowego, (tj. w czasie udaru i bezpośrednio po nim w czasie zanikania składowej przejściowej), a degradacją izolacji określoną długością drzewka. Dla obu biegunowości udarów łączeniowych najwięcej wnz ma miejsce na czole udaru łączeniowego, mniejsza ilość wnz występuje przed przejściem napięcia w stanie przejściowym przez zero i jest prawdopodobnie związana z wyładowaniami wstecznymi generowanymi wskutek ładunku przestrzennego w obszarze przyelektrodowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Olesz M.: Oddziaływanie przepięć łączeniowych na izolację kabli polietylenowych // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi