Oddziaływanie środowiska naturalnego na zdrowie sportowca - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oddziaływanie środowiska naturalnego na zdrowie sportowca

Abstrakt

Sukcesy sportowców zależą od wielu czynników. Jakość pożywienia i środowisko naturalne, w którym prowadzony jest intensywny trening wyczynowy wpływają na zdrowie organizmu. Przedstawiono wpływ najczęściej występujących zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na zdrowie człowieka, a w szczególności sportowca. Omówiono wpływ innych czynników jakie mogą występować podczas intensywnych treningów (hałas, drgania, warunki w pomieszczeniu do treningu) na zdrowie sportowca. Bezpieczny dla zdrowia trening wyczynowy powinien odbywać się w nieskażonym środowisku naturalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M.: Oddziaływanie środowiska naturalnego na zdrowie sportowca// Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia/ ed. pod red. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2008, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi