Oddziaływanie urządzeń energoelektronicznych na układy automatyki przemysłowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oddziaływanie urządzeń energoelektronicznych na układy automatyki przemysłowej

Abstrakt

Zreferowano wymagania napięciowe stawiane urządzenim energoelektronicznym (UEE)i określono najczęściej występujące źródła przepięć w instalacjach z UEE. Podano mechanizmy sprzężeń zaburzeń elektromagnetycznych w instalacjach elektrycznych.Podano przykłady rozwiązań układów ochrony przepięciowej i charakterystyki kilku najczęściej stosowanych elementów ochrony przepięciowej instalacji z UEE. Omówiono zasadę koordynacji ochrony przepięciowej przyrządów półprzewodnikowych w UEE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
elektro.info
ISSN: 1642-8722
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi