Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali p460nl1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali p460nl1

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań odporności na zimne pękanie złączy spawanych ze stali podwyższonej wytrzymałości przeznaczonej do pracy pod ciśnieniem P460NL1. Spawanie prowadzono elektrodami otulonymi i drutem proszkowym w osłonie gazów ochronnych. Parametrami zmiennymi była zawartość wodoru dyfundującego i energia liniowa spawania. Wykazano częściową odporność na zimne pękanie złączy dla badanych zakresów parametrów spawania. Odporność na zimne pękanie zmniejsza się przy wzroście zawartości wodoru w złączu i zwiększeniu szybkości chłodzenia metalu w SWC mierzonej czasem chłodzenia w zakresie temperatury 800 - 500 C.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 7 - 12,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kozak T.: Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali p460nl1// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 7 (2012), s.7-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi