Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w warunkach oddziaływania płomienia i spalin, oraz erozyjnego oddziaływania strumienia powietrza ze zdmuchiwacza. Stwierdzono, że badane powłoki ochronne nie zabezpieczają powierzchni rur ekranowych przed korozją płomieniową, w tym siarkową, w warunkach spalania podstechiometrycznego. Współspalanie biomasy znacząco przyśpiesza degradację powłok, szczególnie hybrydowych nanoszonych techniką malarską. Trwałość powłok wynosiła do dwóch lat eksploatacji kotła

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii nr 2(105),
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J., Łabanowski J., Sozańska M., Topolska S.: Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych// Rynek Energii. -Vol. 2(105)., (2013),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi