Odpowiedź komórkowa indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny skoniugowane z nanocząstkami w komórkach ludzkich raków okrężnicy i płuc - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odpowiedź komórkowa indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny skoniugowane z nanocząstkami w komórkach ludzkich raków okrężnicy i płuc

Abstrakt

Pomimo znaczącego postępu w terapii nowotworów, wciąż pozostają one drugą przyczyną umieralności na świecie. Związane jest to przede wszystkim z brakiem istotnych różnic pomiędzy komórkami nowotworowymi a prawidłowymi, co przekłada się na problemy z terapią. Ponadto, chemioterapia często związana jest z dystrybucją silnie toksycznych związków, w dawkach które mogą powodować niespecyficzne działanie leku. W celu podniesienia specyficzności oraz selektywności chemioterapeutyków względem komórek nowotworowych poszukiwane są nowe metody ich dostarczania do komórek guza. W niniejszej pracy doktorskiej zbadałam wpływ skoniugowania pochodnych niesymetrycznych bisakrydyn (UAs) z nanocząstkami (m. in. kropkami kwantowymi, QDs) na ich cytotoksyczność oraz odpowiedź biologiczną, jaką indukują w komórkach nowotworu płuc oraz jelita grubego. Wykazałam, że skoniugowanie UAs z QDs (QDs UAs) zwiększa aktywność cytotoksyczną tych związków wobec komórek nowotworu płuc, jednocześnie chroniąc komórki prawidłowe przed toksycznym działaniem związku. Zastosowanie QDs jako platform transportujących leki pozwoliło na dostarczenie większej ilości związku do komórek. Ponadto, skoniugowanie UAs z QDs nie zmieniło znacząco rodzaju indukowanej odpowiedzi biologicznej, jednakże wpłynęło na jej poziom. Nieskoniugowane QDs nie były cytotoksyczne oraz nie indukowały istotnych zmian w komórkach badanych linii.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 2 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi