Odpowiedzialność jako podstawa etycznej kultury firmy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odpowiedzialność jako podstawa etycznej kultury firmy

Abstrakt

Podstawowym problemem jest kwestia traktowania organizacji jako instancji moralnej. Przedyskutowano kwestię traktowania odpowiedzialności organizacji jako fikcji prawnej. Dokonuje się kategoryzacji rodzaju odpowiedzialności występujących działaniach organizacyjnych. Okresla się treść uniwersalnej odpowiedzialności moralnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania strony 45 - 56
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubka J.: Odpowiedzialność jako podstawa etycznej kultury firmy// Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania/ ed. red. nauk. Janina Kubka ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Nauk Filoficznych. WZiE PG, 2006, s.45-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi