Odpowiedzialność społeczna biznesu - polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odpowiedzialność społeczna biznesu - polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm

Abstrakt

W artykule przedstawiono wielorakość podejść do zjawiska odpowiedzialności społecznej. Ta polifonia perspektyw znajduje odzwierciedlenie nie tylko w prostej próbie ukazania różnic między jej specyfiką w małych, w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw. Przedstawiono tutaj podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstw w odniesieniu do CSR i pokazano jak niespójne i różne są typologie przedsiębiorców wyodrębniane na podstawie takiego zaangażowania. Autorzy podkreślają także znaczenie wykorzystania teorii kapitału społecznego w odniesieniu do MSP w przeciwieństwie do teorii interesariuszy dominującej we współczesnym dyskursie odpowiedzialności społecznej biznesu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO nr 10, strony 129 - 140,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Starnawska M., Popowska M.: Odpowiedzialność społeczna biznesu - polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -Vol. 10., nr. No. 1. Part 3 (2012), s.129-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi