Odpowiedzialność w biznesie elektronicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odpowiedzialność w biznesie elektronicznym

Abstrakt

Etyczny imperatyw odpowiedzialności jest szczególnie doniosły w epoce informatycznych technologii. W globalnej wiosce każdy może upowszechnić dowolną treść w internecie i każdy może dokonać transakcji na całym świecie. W tym kontekście takie problemy, jak spamming, cracking, dystrybucja pornografii i nielegalnych dóbr, rozpowszechnianie wirusów stanowi nowe wyzwanie dla filozoficznej refleksji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prakseologia strony 227 - 249,
ISSN: 0079-4872
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M.: Odpowiedzialność w biznesie elektronicznym// Prakseologia. -., nr. 142 (2002), s.227-249
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi