Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej

Abstrakt

Zbadano przebieg odwadniania pofermentu z wykorzystaniem siarczanu żelaza (III) oraz polielektrolitu kationowego poliakrylamidu. Efektywność procesu odwadniania oceniono na podstawie zmian wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen dla cieczy nadosadowej. Badano też zawartość fosforu oraz azotu ogólnego. Mając na uwadze odzysk fosforu oraz azotu z cieczy nadosadowej flokulację przeprowadzono za pomocą polieletrolitów kationowych. Z punktu widzenia technologii odzysku nutrientów z pofermentu stosowanie koagulantów żelazowych nie jest korzystne. Polielektrolity wymagały niższych dawek niż koagulanty

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Bałtyckie Forum Biogazu : Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego strony 245 - 248
Język:
angielski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Ronewicz K., Kowal P., Hupka J.: Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej// Bałtyckie Forum Biogazu : Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego/ ed. Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch Gdańsk: Gdańska Szkoła Wyższa, 2016, s.245-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 130 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi