Odwzorowanie zabudowy w obliczeniach zalewów powodziowych na obszarach miejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odwzorowanie zabudowy w obliczeniach zalewów powodziowych na obszarach miejskich

Abstrakt

W ostatnich latach zauważa się coraz większe zainteresowanie stosowaniem dwuwymiarowych modeli ruchu wody do symulacji przepływu powierzchniowego w obszarach zurbanizowanych. W tego typu modelach istotnym problemem jest sposób odwzorowania zabudowy w obliczeniach. W pracy przedstawiono dwie metody reprezentacji budynków w numerycznych modelach zlewni miejskiej wraz z przykładowymi symulacjami obrazującymi wpływ metody odwzorowania zabudowy na wyniki obliczeń przepływu powodziowego przez teren zabudowany.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej. Tom 1 strony 231 - 239
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M.: Odwzorowanie zabudowy w obliczeniach zalewów powodziowych na obszarach miejskich// Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej. Tom 1/ ed. red. B. Więzik. - PAN. Warszawa: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2010, s.231-239
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi