Odziaływanie przebudowy ujścia wisły na ruch rumowiska i warunki żeglugowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odziaływanie przebudowy ujścia wisły na ruch rumowiska i warunki żeglugowe

Abstrakt

Określenie tempa wzrostu objętości stożka jak i pochodzenie rumowiska (morskie, rzeczne) było przedmiotem licznych prac badawczych. Prace te zmierzały do określenia bilansu zasilania stożka od strony rzeki i morza. W wyniku tych badań okazało się, że na stożku odkładany jest głównie materiał przenoszony w formie wleczonej przez rzekę. Zjawisko to ma znaczący wpływ na warunki żeglugowe panujące w ujściu Wisły. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań modelowych, które wskazały najbardziej efektywne działania przebudowy ujścia Wisły (remont i wydłużenie falochronów, kineta) mające na celu udrożnienie rzeki dla ochrony przeciwpowodziowej i dla celów żeglugowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. - Cz. IV.- Nauki inżynieryjne.- T. II. strony 139 - 148
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jerzyło P.: Odziaływanie przebudowy ujścia wisły na ruch rumowiska i warunki żeglugowe// Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. - Cz. IV.- Nauki inżynieryjne.- T. II./ ed. pod red. M. Kuczera. Kraków: Creativetime, 2012, s.139-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi