Odzysk ciepła w agregacie do schładzania wody lodowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odzysk ciepła w agregacie do schładzania wody lodowej

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną odzysku ciepła w agregacie chłodniczym przeznaczonym do schładzania wody lodowej. Analizę przeprowadzono na przykładzie instalacji chłodniczej przeznaczonej do schładzania wody technologicznej w zakładzie metalizacji folii, dla czterech wariantów jej pracy. Dla przyjętych założeń i wykonanych w obiekcie pomiarów, dokonano oceny wielkości ciepła skraplania dla różnych warunków użytkowania systemu chłodzenia. Zaproponowano rozwiązanie węzła odzysku ciepła, dla którego oceniono czas zwrotu nakładów poniesionych na inwestycję związaną z modernizacją standardowego obiegu chłodniczego agregatu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr R. 13, strony 62 - 70,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wójcik P., Bonca Z.: Odzysk ciepła w agregacie do schładzania wody lodowej// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. R. 13., nr. nr 2 (2006), s.62-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi