OFDM modulation and adaptive equalisation for underwater communications. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OFDM modulation and adaptive equalisation for underwater communications.

Abstrakt

Własności transmisyjne płytkiego kanału podwodnego są ograniczone ze względu na wielokrotne odbicia fal dźwiękowych od dna i powierzchni wody oraz ze względu na niestacionarność powodowaną głównie przez ruch powierzchni wody. W celu minimalizacji wpływu interferencji międzysymbolowych, powodowanych przez wielodrogową propagację fal dźwiękowych, w tradycyjnych wąskopasmowych modemach telekomunikacyjnych stosowane są złożone equalizery DFE. W artykule zaproponowano zastosowanie modulacji OFDM oraz adaptacyjnej equalizacji opartej na filtracji Kalmana w systemie komunikacji podwodnej. Modulacja OFDM stosowana jest w szerokopasmowych modemach telekomunikacyjnych ADSL. Algorytm filtracji Kalmana wykorzystuje się do identyfikacji procesów niestacjonarnych. Proponowane techniki przetestowano w środowisku symulacyjnym otrzymując obiecujące rezultaty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kochańska I., Lasota H., Salamon R.: OFDM modulation and adaptive equalisation for underwater communications. // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi