Offshoring a luka płacowa pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w wybranych gospodarkach UE (1995-2009) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Offshoring a luka płacowa pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w wybranych gospodarkach UE (1995-2009)

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę wpływu offshoringu na lukę płacową pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w grupie wybranych krajów UE w okresie 1995–2009. Najpierw zaprezentowano podstawy teoretyczne tłumaczące to, w jaki sposób offshoring może wpływać na strukturę płac, będąc źródłem wzrostu nierówności płacowych w krajach rozwiniętych. Następnie została przedstawiona analiza empiryczna, do której wykorzystano dane panelowe dotyczące poszczególnych działów gospodarki (pochodzące z bazy WIOD) oraz tabele przepływów międzygałęziowych WIOT. Estymowany model empiryczny pozwala na oszacowanie kierunku i siły relacji pomiędzy intensywnością offshoringu (importochłonnością dóbr pośrednich) a luką płacową występującą w poszczególnych działach. Wyniki wskazują na występowanie statystycznie istotnej, pozytywnej (niewielkiej co do wartości oszacowanych parametrów) relacji między offshoringiem a luką płacową, głównie w działach sektora usług.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych strony 151 - 166,
ISSN: 1232-4671
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Parteka A., Wolszczak-Derlacz J.: Offshoring a luka płacowa pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w wybranych gospodarkach UE (1995-2009)// Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. -., nr. 39 (2015), s.151-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi