Ograniczenia i kierunki rozwoju modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ograniczenia i kierunki rozwoju modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością

Abstrakt

W artykule zaprezentowano ograniczenia i wady modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością. Zaproponowano również rozwiązania mające na celu poprawę skuteczności tego typu modeli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa strony 208 - 215
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Ograniczenia i kierunki rozwoju modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością// Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa/ ed. red. nauk. Stefan Wrzosek. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s.208-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi