Ograniczenia w zastosowaniu wybranych modeli reologicznych do opisu właściwości emulsji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ograniczenia w zastosowaniu wybranych modeli reologicznych do opisu właściwości emulsji

Abstrakt

Przeprowadzono analizę wybranych modeli reologicznych, w celu weryfikacji ich przydatności do opisu właściwości emulsji. Badano właściwości reologiczne emulsji typu O/W i W/O, otrzymywanych w wewnątrzobiegowym reaktorze dwukolumnowym z mieszaniem w kolumnie wewnętrznej. Dla emulsji O/W, najlepszą zgodność wyników doświadczalnych z obliczonymi uzyskano stosując równania Yaron - Gal-Ora i Kriegera - Dougherty. W przypadku emulsji W/O, obserwowano dużą zgodność wartości rzeczywistych i obliczonych z równania Phan-Thien - Phama.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr R 45(37), strony 90 - 91,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hołowacz I., Kawalec-Pietrenko B., Gryszko J.: Ograniczenia w zastosowaniu wybranych modeli reologicznych do opisu właściwości emulsji// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. R 45(37)., nr. nr 6S (2006), s.90-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi