Oiled soil washing in dynamic conditions by micellar surfactants solutions and obtained effluents treatment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oiled soil washing in dynamic conditions by micellar surfactants solutions and obtained effluents treatment

Abstrakt

Zbadano możliwość zastosowania micelarnych roztworów biosurfaktantu (JBR 425), surfaktantów syntetycznych (Rokanolu NL5, NL6, NL8) i ich mieszanin (Rokanol NL6 : JBR 425) do wymywania oleju syntetycznego z gruntu w procesie mycia gleby w warunkach dynamicznych. Micelarne roztwory Rokanolu NL6 oraz NL8 wykazały nieznacznie wyższą efektywność wymywania oleju z gruntu w porównaniu z efektywnością usuwania oleju przy pomocy roztworów Rokanolu NL5 i JBR 425. Przedstawiono również wstępne badania biologicznego oczyszczania ścieków, obciążonych surfaktantami, uzyskanych po procesie mycia zaolejonych gruntów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 17, strony 231 - 234,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Hallmann E., Tomczak-Wandzel R., Pastewski S., Mędrzycka K.: Oiled soil washing in dynamic conditions by micellar surfactants solutions and obtained effluents treatment// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 17., nr. nr 3A [suplement] (2008), s.231-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi