Określenie stanu konstrukcji i podłoża metodą pomiarów cząstkowych i numerycznej analizy wstecznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określenie stanu konstrukcji i podłoża metodą pomiarów cząstkowych i numerycznej analizy wstecznej

Abstrakt

Analizy stanu konstrukcji i podłoża fundamentu pod obrabiarkę o wysokich wymaganiach dotyczących maksymalnych dopuszczalnych odkształceń. Rodzaje obserwowanych odkształceń. Pomiary przemieszczeń w trakcie próbnego obciążenia fundamentu. Numeryczne analizy wsteczne zachowania się fundamentu w układzie płaskim i przetrzennym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym : Monografia wyd. z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. W. Wolskiego strony 89 - 101
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bolt A., Cudny M., Dembicki E., Horodecki G., Kryczałło A.: Określenie stanu konstrukcji i podłoża metodą pomiarów cząstkowych i numerycznej analizy wstecznej// Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym : Monografia wyd. z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. W. Wolskiego/ ed. zesp. red. Alojzy Szymański et al. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2006, s.89-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi