Określenie szybkości korozji stopu AlSi13Mg1CuNi nadtopionego laserowo w warunkach kriogenicznych = Corrosion rate determination of AlSi13Mg1CuNi alloy laser remelted at cryogenic conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określenie szybkości korozji stopu AlSi13Mg1CuNi nadtopionego laserowo w warunkach kriogenicznych = Corrosion rate determination of AlSi13Mg1CuNi alloy laser remelted at cryogenic conditions

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badania szybkości korozji stopu AlSi13Mg1CuNi nadtopionego laserowo w warunkach kriogenicznych. Stop eksponowano w 0,01 M roztworze kwasu siarkowego H2SO4

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Skalski I., Serbiński W., Majkowska B.: Określenie szybkości korozji stopu AlSi13Mg1CuNi nadtopionego laserowo w warunkach kriogenicznych = Corrosion rate determination of AlSi13Mg1CuNi alloy laser remelted at cryogenic conditions// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi