Oleje smarowe do pilarek - problem dla miasta i środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oleje smarowe do pilarek - problem dla miasta i środowiska

Abstrakt

Środki smarowe eksploatowane są w różnych urządzeniach tnących. Olej smarowy uznaje się za element budowy maszyny, którego zadaniem jest stworzenie warstwy w postaci mikrofilmu pomiędzy dwoma poruszającymi się elementami urządzenia. Warstwa taka ma za zadanie zminimalizowanie tarcia, zapiekania się elementów maszyny oraz zmywanie nagarów i mikrocząstek zaokludowanych na powierzchni urządzenia. Zapobiega to m. in. pojawieniu się ognisk korozji. Zmniejsza przenoszenie drgań. W Polsce w roku 2011 w trakcie rocznego pozyskiwania drewna, do środowiska wyemitowane zostało 7 mln litrów oleju smarowego stosowanego do smarowania otwartego układu tnącego urządzenia [1]. Być może nawet cały olej smarowy emitowany do środowiska otrzymywany był z ropy naftowej.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Konferencja "Dla Miasta i Środowiska-Problemy Unieszkodliwiania Odpadów" strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Nowak P., Kucharska K., Kamiński M. A.: Oleje smarowe do pilarek - problem dla miasta i środowiska// XIV Konferencja "Dla Miasta i Środowiska-Problemy Unieszkodliwiania Odpadów"/ ed. Politechnika Warszawska Warszawa: , 2018, s.1-6
Bibliografia: test
 1. Wojtkowiak R. Smarowanie Środowiska. Las Pol 2011;19.
 2. Beran E. Biodegradowalność jako nowe kryterium w ocenie jakości olejów smarowych. Przem Chem 2005;5:320-8.
 3. Leslie R. R. Synthetics, Mineral Oils, and Bio-Based Lubricants: Chemistry and Technology. Second Edi. CRC Press; 2005. otwiera się w nowej karcie
 4. Kijeńska D. Oleje mineralne -metody oznaczania. BEZPIECZEŃSTWO Pr Nauk i Prakt 2000;11:24-5.
 5. Beran E. Wpływ budowy chemicznej bazowych olejów smarowych na ich biodegradowalność i wybrane właściwości eksploatacyjne. Prace Nauk. Wrocław: 2008.
 6. Cain RB. Biodegradation of Lubricants. 8th Int Biodeterior Biodegrad 1991:249-75.
 7. Przemysłowe środki smarne. Warszawa: TOTAL Polska Sp. z o.o; 2003.
 8. Podniało A. Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. WNT; 2009.
 9. Włodarczyk-Makuła M. Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami ropopochodnymi. Środowisko 2013;21:12-6.
 10. Wojtkowiak R, Tomczak R. Analiza porównawcza wybranych właściwości olejów smarujących układ tnący pilarki łańcuchowej. Rośliny Oleiste 2003;XXIV:317-25.
 11. Aluyor EO, Ori-jesu M. Biodegradation of mineral oils -A review. African J Biotechnol 2009;8:915-20. otwiera się w nowej karcie
 12. Stelmaszuk W, Linowska E, Podedworny I, Antoniuk N. "Związki ropopochodne -kryteria i metodyki oceny skażenia", Wpływ produktów ropopochodnych na organizmy żywe. Mater. Ogólnopolskiego Symp. Nukowego, Karwice: 1994.
 13. Abosede E. Effect of Crude Oil Pollution on some Soil Physical Properties. J Agric Vetenary Sci 2013;6:14-7. doi:10.9790/2380-0631417. otwiera się w nowej karcie
 14. Dmochowska A, Dmochowski D, Biegugnis S. Charakterystyka biorekultywacji gleb skażonych produktami ropopochodnymi metodą pryzmowania ex situ. ŚRODKOWO- POMORSKIE Tow Nauk Ochr ŚRODOWISKA 2016;18:759-71.
 15. Krzemińska S, Irzmańska E. ZAGROŻENIE OLEJAMI MINERALNYMI NA STANOWISKACH PRACY. Med Pr 2011;62:435-43.
 16. Neri F, Foderi C, Laschi A, Fabiano F, Cambi M, Sciarra G, et al. Determining exhaust fumes exposure in chainsaw operations. Environ Pollut 2016;218:1162-9. doi:10.1016/j.envpol.2016.08.070. otwiera się w nowej karcie
 17. Gawęda E, Bednarek K, Szydło Z. Oznaczanie mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wagową. Bezpieczeństwo Pr 2005;12:11-4.
 18. Rogoś E, Urbański A. Charakterystyki tribologiczne roślinnych olejów bazowych dla olejów hydraulicznych. Tribologia 2010;5:201-12. otwiera się w nowej karcie
 19. Ramadan K, Azeiz A, Hassanien S, Eissa H. Biodegradation of used lubricating and diesel oils by a new yeast strain Candida viswanathii KA-2011. African J Biotechnol 2012;11:14166-74. doi:10.5897/AJB12.1339. otwiera się w nowej karcie
 20. Rozporządzanie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). n.d.
 21. Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. metoda OECD 301 A-F. n.d.
 22. Decyzja generalnego dyrektora LP nr 243 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. n.d. otwiera się w nowej karcie
 23. Organization for Economic Co-operation and Development (2006) OECD Guidlines for the Testing of Chemical, Paris, France. n.d. otwiera się w nowej karcie
 24. Klamerus-Iwan A, Błońska E, Lasota J, Kalandyk A, Waligórski P. Influence of Oil Contamination on Physical and Biological Properties of Forest Soil after Chainsaw Use. Water otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi