On Application of Selected Methods of Artificial Intelligence in Expert Systems for Thermal and Flow Diagnostics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On Application of Selected Methods of Artificial Intelligence in Expert Systems for Thermal and Flow Diagnostics

Abstrakt

Przedyskutowano problem wspomagania przez systemy ekspertowe decyzji eksploatacyjnych służb nadzoru obiegów turbin parowych. Uwagę skupiono na realizacji jednego z zadań tych systemów, polegającemu na określenie rozmiaru eksploatacyjnej degradacji parametrów geometrycznych układów łopatkowych turbin. Dyskusję przeprowadzono na przykładzie jednego z komponentów metod sztucznej inteligencji: wybranego typu sztucznej sieci neuronowej (SSN). Ta wybrana SSN wykrywająca rozmiar degradacji geometrycznej wykazuje wysoką jakość i dokładność polegającą na dobrej identyfikacji rozmiaru degradacji, zarówno dla pełnych jak i niepełnych danych pomiarowych. Spełnia w ten spo-sób wymagania stawiane metodom wspomagającym automatyczne systemy ekspertowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery nr 113, strony 179 - 190,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Głuch J.: On Application of Selected Methods of Artificial Intelligence in Expert Systems for Thermal and Flow Diagnostics// Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. -Vol. 113., (2003), s.179-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi