On dynamically and kinematically exact theory of shells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On dynamically and kinematically exact theory of shells

Abstrakt

W rozważanej dynamicznie i kinematycznie ścisłej teorii powłok, powłokę reprezentuje materialna powierzchnia podstawowa wyposażona w tzw. tensor struktury. Nieograniczoną deformację włókien materialnych przekroju poprzecznego powłoki opisuje wektor przesunięć powierzchni podstawowej i tensor obrotów, wyrażający energetycznie uśrednioną po grubości rotację przekroju. Dyskutowane są relacje między trójwymiarowymi polami w ciele typu powłoka a reprezentującymi je na powierzchni podstawowej polami dwuwymiarowymi. W szczególności pokazano, że ścisła wypadkowa moc naprężeń nie pokrywa się z jej dwuwymiarowym odpowiednikiem, wynikającym ze ścisłych przekrojowych zasad zachowania. Ta różnica, wyrażona przez tzw. wektor deformacji wewnętrznej, jest źródłem przybliżeń w opisie konstytutywnym powłoki. Naszkicowano jak można uściślić dwuwymiarowy model powłoki w prostym przypadku równowagi powłoki nieliniowo sprężystej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pietraszkiewicz W., Chróścielewski J., Makowski J.: On dynamically and kinematically exact theory of shells// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi