On entaglement distillation and quantum error correction of unknown states and channels. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On entaglement distillation and quantum error correction of unknown states and channels.

Abstrakt

Badano niezmienniczości splątania kwantowego oraz pojemności kwantowego kanału ze względu na ewentualną utratę informacji o pojedynczej kopii kwantowego stanu. Pokazano, że jeżeli dany kwantowy kanał ma pewne pojemności niezerowe, to odpowiadające mu stany posiadają niezerowe destylowalne splątanie. Postawiono pewne otwarte problemy dotyczące destylowalności splątania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS nr 4, strony 1 - 4,
ISSN: 1895-1082
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Horodecki P.: On entaglement distillation and quantum error correction of unknown states and channels. // CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS. -Vol. 4., (2003), s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi