On-line Impedance Monitoring of Direct Methanol Fuel Cell - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On-line Impedance Monitoring of Direct Methanol Fuel Cell

Abstrakt

W niniejszej pracy została przedstawiona technika badawcza Dynamiczna Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna w obszarze badań ogniw paliwowych. Obiektem badań było ogniwo paliwowe zasilane bezpośrednio metanolem. Badano on-line wpływ zmian warunków pracy na globalną impedancję ogniwa. Podczas pomiarów zmianie ulegała temperatura, natężenia przepływu utleniacza oraz obciążenie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Industrial Chemistry nr 2, strony 172 - 176,
ISSN: 2228-5547
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Janicka E., Ślepski P.: On-line Impedance Monitoring of Direct Methanol Fuel Cell// International Journal of Industrial Chemistry. -Vol. 2., iss. 3 (2011), s.172-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi