On new concepts in computer control of auxiliary gas chromatographic equipment = Nowe koncepcje dotyczące komputerowego sterowania wyposażeniem pomocniczym w chromatografii gazowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On new concepts in computer control of auxiliary gas chromatographic equipment = Nowe koncepcje dotyczące komputerowego sterowania wyposażeniem pomocniczym w chromatografii gazowej

Abstrakt

Chromatografia gazowa była pierwszą techniką analityczną poddaną kontroli komputera, jeszcze przed pojawieniem się komputerów osobistych. W związku z niewystarczającą granicą oznaczalności i rozdzielczością, nawet najbardziej najlepszych systemów, technika ta często wiązana jest z etapem wstępnego przygotowania próbki (izolacji i wzbogacania analitów), realizowanych w odrębnych urządzeniach pomocniczych. Bywają one dość złożone i wymagają własnych jednostek sterujących. Unifikacja sposobu ich łączenia z GC i synchronizacja działania z systemem głównym - sterującym chromatografem wymaga nowego podejścia, co zilustrowano w artykule na przykładzie dwóch opracowanych przez autorów urządzeń typu purge-and-trap. Sugeruje się traktowanie chromatografów (czy szerzej - instrumentów analitycznych) i urządzeń pomocniczych w sposób analogiczny jak system operacyjny komputera traktuje nowe urządzenia peryferyjne, tzn. przez opracowanie programów - sterowników (drivers). Oznaczałoby to możliwość stosowania takich urządzeń na zasadzie plug-and-play dla mniej zaawansowanych użytkowników i w zastosowaniach rutynowych, a równocześnie możliwość modyfikowania tych sterowników przez bardziej zaawansowanych użytkowników. W takim systemie wszystkie instrumenty mogłyby się stać instrumentami "fit for purpose", a równocześnie zachowałyby możliwość dalszych modyfikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 15, strony 733 - 742,
ISSN: 1898-6188
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Janicki W., Chrzanowski W., Wasik A., Namieśnik J.: On new concepts in computer control of auxiliary gas chromatographic equipment = Nowe koncepcje dotyczące komputerowego sterowania wyposażeniem pomocniczym w chromatografii gazowej// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 15., nr. nr 3 (2008), s.733-742
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi