On some approaches to cutting power estimation while wood sawing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On some approaches to cutting power estimation while wood sawing

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono i porównano metody, które mogą być stosowane do szacowania mocy skrawania przy przecinaniu drewna na pilarkach tarczowych. Przy klasycznym podejściu efekty energetyczne procesu przecinania drewna piłami są obliczane na bazie właściwego powierzchniowego oporu skrawania. W internecie dostępne są narzędzia do określania mocy skrawania w postaci oprogramowania dostępnego on-line, przykładowo "Horsepower calculator". Oprócz tego, siły skrawania (moce skrawania) mogą być rozpatrywane z punktu widzenia współczesnej mechaniki pękania, dzięki czemu możliwe jest przewidywanie kąta ścinania. Model, który uwzględnia wiązkość materiału, zjawiska plastyczności w strefie skrawania oraz tarcie, poszerza możliwości modelowania procesu skrawania. Wspomniany model obliczeniowy jest uniwersalny i przydatny do szacowania efektów energetycznych procesu przecinania dla każdej kinematyki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 129 - 134,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Ochrymiuk T., Chuchała D.: On some approaches to cutting power estimation while wood sawing// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. no. 79 (2012), s.129-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi