On the light intensity dependence of short-circuit current of bilayer organic photovoltaic cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the light intensity dependence of short-circuit current of bilayer organic photovoltaic cells

Abstrakt

Praca przedstawia model zależności prądu zwarcia w organicznych dwuwarstwowych układach fotowoltaicznych od natężenia światła. Model jest oparty na założeniu jednorodnego pola elektrycznego w obu warstwach organicznych. Uwzględniona jest bimolekularna i monomolekularna rekombinacja nośników ładunku przy heterozłączu. Przedstawione zostało porównanie obliczeń teoretycznych i wyników doświadczalnych dla układów z barwnikiem perylenowym i ftalocyjaniną miedzi lub ftalocyjaniną bromofosforową. Uzyskano dobrą zgodność między wynikami teoretycznymi i doświadczalnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 354, strony 4465 - 4468,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Signerski R.: On the light intensity dependence of short-circuit current of bilayer organic photovoltaic cells// JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 354., nr. iss. 35-39 (2008), s.4465-4468
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi