On the mechanism of nitrobenzene liquid membrane oscillators containing hexadecyltrimethylammonium bromide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the mechanism of nitrobenzene liquid membrane oscillators containing hexadecyltrimethylammonium bromide

Abstrakt

Badano oscylacje różnicy potencjałów elektrycznych między fazami wodnymi oscylatora z membraną ciekłą, zawierającego kwas pikrynowy rozpuszczony w nitrobezenie. Wodnej fazie donorowej znajdował się kationowy surfaktant, zaś faza akceptorowa składała się z wodnego roztworu sacharozy. Zaproponowano mechanizm oscylacji składajacy się z trzech etapów. Zaproponowano procesy zachodzące w każdym etapie. Stwierdzono, że procesy adsorpcji i desorpcji molekuł surfaktantu na granicy faza akceptorowa/membrana ciekła są odpowiedzialne za obserwane oscylacje. Mechanizm został zweryfikowany poprzez modelowanie numeryczne.

Cytowania

  • 1 2

    CrossRef

  • 1 4

    Web of Science

  • 1 6

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOPHYSICAL CHEMISTRY nr 120, strony 148 - 153,
ISSN: 0301-4622
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Czaplicka I., Nagy B.: On the mechanism of nitrobenzene liquid membrane oscillators containing hexadecyltrimethylammonium bromide// BIOPHYSICAL CHEMISTRY. -Vol. 120., nr. iss. 2 (2006), s.148-153
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.bpc.2005.11.004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi