On the modelling of anisotropy and destructuration of soft clays within the multi-laminate framework. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the modelling of anisotropy and destructuration of soft clays within the multi-laminate framework.

Abstrakt

Zaproponowano nowy model konstytutywny dla słabonośnych gruntów drobnoziarnistych, w którym anizotropię cech wytrzymałościowych połączono ze zmianami struktury szkieletu gruntowego. Model ten został sformułowany w ramach tzw. modeli wielopłaszczyznowych (multi-laminate) bazujących na teorii sprężysto-plastyczności. Przedstawiono praktyczne zastosowanie modelu do obliczeń nasypu drogowego na podłożu słabonośnym metodą elementów skończonych. Przedstawiono również szereg symulacji numerycznych podstawowych badań elementowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Cudny M., Vermeer P.: On the modelling of anisotropy and destructuration of soft clays within the multi-laminate framework.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi