On the paradox of torsional buckling of thin-walled I columns - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the paradox of torsional buckling of thin-walled I columns

Abstrakt

Analiza wyboczenia skrętnego pręta cienkościennego o dwuteowym przekroju poprzecznym ze zmienną, w pewnych granicach, szerokością półek wykazała, że siła krytyczna wyboczenia skrętnego może przekraczać granice wyznaczone przez siły odpowiadające prętom o stałych ekstremalnych szerokościach półek. Ten paradoksalny wynik uzyskano w ramach teorii prętów cienkościennch o przekroju nieodkształcalnym. Ponadto wykazano, że punkt bifurkacji jest symetryczny i stateczny. Ostatnio przeprowadzone badania tego problemu za pomocą pewnego szczególnego wariantu metody elementów skończonych pozwoliły na wysunięcie wniosku, że główną przyczyną tego paradoksu jest pominięcie wpływu naprężeń stycznych. Opisany problem zbadano ponownie przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, opartej na założeniach ogólnej nieliniowej teorii powłok. Ponadto do analizy stateczności wykorzystano program komercyjny ABA-QUS. Uzyskane wyniki numeryczne potwierdziły opisaną wyżej ''paradoksalną'' wartość siły krytycznej wyboczenia skrętnego, oraz wykazały, że opracowana w pracy metoda elementów skończonych z uwzględnieniem wpływu ścinania nie daje poprawnego oszacowania sił krytycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 49, wydanie 1, strony 3 - 13,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szymczak C., Chróścielewski J., Lubowiecka I.: On the paradox of torsional buckling of thin-walled I columns// Archives of Civil Engineering. -Vol. 49., iss. 1 (2003), s.3-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi