On the possibility of molecular recognition of taste substances studied by Gabor analysis of oscillations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the possibility of molecular recognition of taste substances studied by Gabor analysis of oscillations

Abstrakt

Badano wpływ substancji odpowiedzialnych za wrażenia smakowe należące do czterech klas smaku (słodki, słony, gorzki i kwaśny) na charakterystyki oscylacyjne w nitrometanowym oscylatorze zawierającym kationowy surfaktant: chlorek benzylodimetylotetradecyloamoniowy. Zapropnowano nowe podejście oparte o transformację Gabora za pomocą której otrzymano widma mocy dla posczególnych układów. Wykazano, że dwuwymiarowa forma tych widm może być użyta w celu rozpoznawania substancji smakowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Płocharska-Jankowska E., Matefi-Tempfli S., B.Nagy O.: On the possibility of molecular recognition of taste substances studied by Gabor analysis of oscillations// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi