On the use of bilinear transformation for parameter identification of anticorrosion coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the use of bilinear transformation for parameter identification of anticorrosion coatings

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę identyfikacji parametrów powłok antykorozyjnych modelowanych wieloelementowymi układami zastępczymi. Metoda wykorzystuje właściwości przekształcenia biliniowego, które umożliwia przedstawienie funkcji układowej wieloparametrowego modelu jako funkcji każdego indywidualnego parametru. Odwrotne przekształcenie biliniowe pozwala na wyznaczenie wartości każdego z parametrów modelu z osobna na podstawie pomiarów impedancji na jednej częstotliwości. Przy czym częstotliwości są dobierane indywidualnie dla każdego identyfikowanego elementu, a więc liczba częstotliwości pomiarowych odpowiada liczbie identyfikowanych elementów. Jest to korzystna cecha przedstawionej metody, gdyż pozwala na istotne skrócenie czasu identyfikacji w porównaniu z tradycyjną metodą opartą na dopasowaniu widma impedancyjnego (dla 4-elementowego układu zastępczego z ok. 30min. do ok. 2min.).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr 10, strony 17 - 31,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hoja J., Lentka G., Zielonko R.: On the use of bilinear transformation for parameter identification of anticorrosion coatings// Metrology and Measurement Systems. -Vol. 10., nr. 1 (2003), s.17-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi