Ontologia jako narzędzie wspierania standardów zarządzania technologiami informatycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ontologia jako narzędzie wspierania standardów zarządzania technologiami informatycznymi

Abstrakt

W tekście omówiono wstępną koncepcję wykorzystania ontologii do modelowania wymagań standardów wykorzystywanych w zarządzaniu IT na przykładzie ram TOGAF dla architektury korporacyjnej. Wskazuje się na konieczność przejścia od modelu generycznego do dedykowanego konkretnej organizacji. W oparciu o opisany przypadek rozważana jest przydatność stosowania ontologii w szerszej gamie przedsięwzięć z zakresu inżynierii produkcji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 297 - 305
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czarnecki A., Orłowski C.: Ontologia jako narzędzie wspierania standardów zarządzania technologiami informatycznymi// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, s.297-305
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi