Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy

Abstrakt

Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano definicję bazy wiedzy opartej na logice opisowej oraz przedstawiono podstawowe problemy wnioskowania z takiej bazy wiedzy. Przedyskutowano problem założenia otwartego świata w porównaniu z podejściem stosowanym w bazach danych (założenie zamkniętego świata). Zaprezen-towano też zastosowanie opisanych pojęć i technik w bazie wiedzy opracowywanej dla potrzeb projektu PIPS, realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W tej bazie wiedzy stosowane jest nowe podejście do wnioskowania z ontologii DL zwane Kartografią Wiedzy. Zaprezentowano podstawy Kartografii Wiedzy i jej możliwości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Goczyła K.: Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 167 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi