Ontologie w Sieci Semantycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ontologie w Sieci Semantycznej

Abstrakt

Wraz z nastaniem ery Internetu i jego gwałtownym rozwojem, zasadniczym problemem dla współczesnej informatyki stała się automatyzacja pozyskiwania olbrzymich zasobów wiedzy ludzkiej w nim zgromadzonych. Wiedza ta ma bardzo zróżnicowany charakter z uwagi na wielość formatów zapisu danych, a przede wszystkim z uwagi na różny stopień jej ustrukturalizowania. Jedną z najbardziej popularnych idei dążących do systematycznego podejścia do pozyskiwania wiedzy z Internetu stała się tzw. "inicjatywa Semantic Web". Zgodnie z tą ideą, wiedza ludzka powinna być strukturalizowana w formie ontologii publikowanych w Internecie w powszechnie zaakceptowanym, precyzyjnym i możliwym do przetwarzania przez komputery formacie. W tym artykule prezentujemy bliżej problemy związane z budową ontologii i ich wykorzystaniem w ramach Semantic Web (Sieci Semantycznej). Problemy te przedstawiane są na szerszym tle różnych metod maszynowej reprezentacji wiedzy. Prezentujemy także podejście alternatywne polegające na automatycznym tworzeniu "ontologii wszystkiego" na podstawie analizy tekstu stron WWW w języku naturalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE nr 27, strony 65 - 92,
ISSN: 1731-2264
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Zawadzka T.: Ontologie w Sieci Semantycznej// STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. -Vol. 27., nr. nr. 2(67) (2006), s.65-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi